ठाणे महानगरपालिका निवडणूक विभाग सार्वत्रिक निवडणूक २०१७


  सहभागी व्हा

९०२९९०१९०१ वर मिस्ड कॉल देऊन आताच प्रतिज्ञा करा. "मी मतदान करणारच". जगाला दाखवून द्या कि मी महाराष्ट्राचा जागरूक मतदार आहे. अभिमानाने महावोटर व्हा.


Videos Election 2017

View More Videos>>

True Voter App

View More Videos>>


  महत्वाचे दूरध्वनी

श्री. सुनील चव्हाण (IAS)

अतिरिक्त आयुक्त (निवडणूक)

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे

श्री. अशोककुमार रणखांब

अतिरिक्त आयुक्त (निवडणूक)

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे

फोन - :(022)-25410571

श्री. ओमप्रकाश दिवटे

उपायुक्त (निवडणूक)

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे

फोन - :(022)-25376026


निवडणूक आचारसंहिता संबंधी तक्रार निवारण कक्ष (२४ X ७ ) - २५३४३४६३

  महत्वाचे दूरध्वनी

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

  फोन - (०२२)–२२८४६७२०, २२०४५०७५

  फॅक्स - (०२२)–२२८४६७१९, २२०४६९०९, २२८४६७२१
अनु. क्र.अधिकार्‍याचे नावपदनामकार्यालय
श्री. नि. ज. वागळेअवर सचिव२२०४५०७५
श्री. ए. टी. सणसउप आयुक्त२२८८६९५०
श्री. अ. गो. जाधवकक्ष अधिकारी२२०४५०७५
श्री. संजय हेंद्रेकक्ष अधिकारी२२०४५०७५