ठाणे महानगरपालिका निवडणूक विभाग सार्वत्रिक निवडणूक २०१७


  सहभागी व्हा

९०२९९०१९०१ वर मिस्ड कॉल देऊन आताच प्रतिज्ञा करा. "मी मतदान करणारच". जगाला दाखवून द्या कि मी महाराष्ट्राचा जागरूक मतदार आहे. अभिमानाने महावोटर व्हा.


Videos Election 2017

View More Videos>>

True Voter App

View More Videos>>


Election 2017

Election 2017

Election 2017
Election 2017
Election 2017