आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-4
RO1
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 5-7 ,  19-19
RO2
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 8-9 ,  16-18
RO3
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 10-12 ,  29-29 ,  31-31
RO4
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 30-30 ,  32-34
RO5
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 28-28 ,  35-37
RO6
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 13-15 ,  26-27
RO7
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 50-52
RO8
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 38-38 ,  47-49
RO9
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 25-25 ,  39-41
RO10
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 22-24 ,  42-42
RO11
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 20-21 ,  44-44 ,  54-55
RO12
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 43-43 ,  45-46 ,  53-53
RO13
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 56-59
RO14
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 60-62
RO15
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 63-65
RO16
 
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - अधिसूचना
प्रभाग क्र ५१ मधील जागा (अ) व प्रभाग क्र ५७ मधील जागा (ब) ची पोटनिवडणूक अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत.
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५१ - अंतिम मतदार यादी.
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५७ - अंतिम मतदार यादी.
प्रभाग क्र ५१ मधील जागा अ व प्रभाग क्र ५७ मधील जागा ब ची पोटनिवडणूक प्रारूप प्रभाग मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत
ठाणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ५७ - प्रारूप मतदार यादी.
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Thane Municipal Corporation General Elections 2012 (ठाणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२)
Website developed by - Ultimate ITPL      
eXTReMe Tracker